Ceník

Cena služeb se odvíjí od advokátního tarifu, t.j. Vyhlášky č. 177/96 Sb. a Vyhlášky č. 484/2000 Sb. Mimosmluvní odměna je používána pro řízení před soudy.
Ve věcech právního poradenství je preferována smluvní cena, která bývá dohodnuta nejčastěji jako hodinová sazba za poskytnutí právních služeb a pohybuje se v rozmezí od 300,- Kč do 3.000,- Kč za hodinu, podle náročnosti případu.